Tất cả bài viết: LTD

Đĩa phân phối khí EDI
Đĩa phân phối khí EDI

- Đĩa phân phối khí EDI có nhìu tên gọi khác nhau như: đãi EDI, đĩa khuếch tán khí EDI, đĩa sịc khí tinh. đây là một trong các phụ kiện đi kèm vs máy thổi khí.

Giá: Liên hệ
Tất cả có 3 kết quả.

zalo
0902.523.225