CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Ngày đăng: 21-05-2020 21:59:23

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN LONG PHÁT

  1. Thời gian giao hàng: Công ty xác nhận thời gian giao hàng theo từng đơn đặt hàng cụ thể.

  2. Thủ tục giao hàng: Trước khi giao hàng 01 (Một) ngày, Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về số lượng, quy cách cơ bản của hàng hoá sẽ giao gọi là thông báo giao hàng.

  3. Địa điểm giao hàng: Giao hàng  tại kho của Khách hàng theo địa chỉ trong Hợp đồng, Báo giá. Công ty sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển phát sinh.

  4. Phương thức giao nhận: Công ty giao hàng cho khách hàng trong giờ hành chính, việc giao hàng phải được người giao và người nhận ký, ghi rõ họ tên vào phiếu giao hàng.

Chứng từ giao nhận gồm :

  • Phiếu giao hàng có chữ ký xác nhận 2 Bên

  • Hóa đơn GTGT theo mẫu đăng ký với cơ quan thuế.

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0902.523.225